увеличи снимката | 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, кавалерия, неизвестни, панорами, флот

Конен отряд и лодка с моряци, вероятно на брега на река Марица в близост до Одрин, 1912 г.