1920-1930, бит, етнография

Възрастни мъже, облечени в шопски носии пушат лули и разговарят, 20-те години на ХХ век