1920-1930, етнография, животновъдство

Овчари от Софийско, облечени в ямурлуци на паша със стадата си, 20-те години на ХХ век