1900-1910, етнография

Фотография от началото на ХХ век, озаглавена "шопкиня за пазар"