увеличи снимката | 1910-1920, неизвестни, опълченци, панорами

Група хора на излет, в средата седнал бивш опълченец, с многобройни отличия.