1900-1910, бит, етнография, лица

Оцветена фотография на три млади момичета, облечени в носии от Софийско, началото на ХХ век