1960-1970, Родопите, автобуси, автомобили, автотранспорт, транспорт, туризъм

Изглед към планински курорт "Пампорово", 60-те години на ХХ век