увеличи снимката | 1910-1920, неизвестни, панорами, празници, строителство, събития

Група празнуващи, вероятно започването на строеж, неизвестно къде, началото на ХХ век