1920-1930, Русе, мода

Студиен портрет в цял ръст на млада жена, облечена в ездитен костюм, Русе 1924 г.