1920-1930, Русе, мода

Студиен портрет в цял ръст на млада жена, държаща букет, Русе 1925 г.