увеличи снимката | 1920-1930, София, архитектура, от въздуха, панорами, паркове

София, въздушна снимка от височина 500 метра: Военното на Н.В. Училище с прилежащия му парк, караулката на входа и езерото с форма на буквата "Ф", Перловската река с три от мостовете над нея, улица "Шипка", ул. "Оборище", училище "Антим І" и др., 1926 г.