1910-1920, Първа световна война (1914-1918), българи в чужбина, военни, флот

Български морски офицери, изпратени на обучение в Германия, с униформи на германския флот. От ляво на дясно: Димитър Дудев, Михов, Димитър Светогорски, 1916 или 1917 г.

Имена: ,