1920-1930, Русе, архитектура, образование, храмове

Германският протестантски пансион, впоследствие френски католически колеж "Св. Жозеф", строен 1900/01 г. по плана на виенско училище (по-късно Музикална гимназия), ул. "Борисова", Русе, 1926 г.