1930-1940, Трън, автомобили, автотранспорт, бит, транспорт, туризъм

Снимка за спомен на група туристи от София пред автомобил за екскурзии в близост до село Стрезимировци, Трънско, 1935 г.