1960-1970, София, архитектура, градски транспорт

София, ъгъла на улица "Граф Игнатиев" с улица "Раковски", началото на 60-те години на ХХ век