1910-1920, Първа световна война (1914-1918), автомобили, автотранспорт, военни, моторизирани, чужди военни

Делегация от френски щабни офицери на посещение в щаб на съюзната руска армия, неизвестно къде, 1914 г.