1800-1900, 6 септември - Съединението, Пловдив, военни, командири, лица, събития

Майор Данаил Николаев (1852-1942), главнокомандващ на Източнорумелийската милиция, един от главните участници в Съединението, Пловдив около 1885 г.

Имена: