1920-1930, бит, забавни, мода, неизвестни

Четири момичета, облечени в странни одежди, позират държейки цигари, неизвестно къде, вероятно началото на 20-те години на ХХ век