1930-1940, Витоша, етнография

Деца облечни в шопски носии, надписана: "От Витоша", 30-те години на ХХ век