1930-1940, Божурище, авиация, военни, медици

Група военни лекари и кавалерийски офицери на разходка до летище Божурище, пред самолет Юнкерс А-20 "Кума Лиса" (Junkers A-20), март 1938 г.