1920-1930, военни, командири, лица, пехота

Никола Бакърджиев - генерал от пехотата, 20-те години на ХХ век

Имена: