1930-1940, култура и изкуство, лица, мода, музика, опера

Портрет на оперната прима Илка Попова, солист в парижката "Гранд опера", 1933 г.

Имена: