1920-1930, Божурище, авиация, въздухоплаване, празници

Надписана: "Летище Божурище, празник на въздухоплаването 1926 г." - вероятно се касае за празника на българското самолетостроене - 10 август, учреден през 1915 г.