1920-1930, Божурище, авиация, въздухоплаване, празници

Летище Божурище, празник на въздухоплаването с демонстрационни полети, вероятно 10 август, 1926 г.