1930-1940, авиация, българи в чужбина, военни, чужди военни

Снимка за спомен на български и италиански авиатори пред биплан IMAM Ro.41 на италианските военновъздушни сили, по време на обучение в Италия, 30-те години на ХХ век