1970-1980, ТОП, реклама

Рекламно календарче на ДЗИ (Държавен застрахователен институт), 1970 г.