1950-1960, Несебър, бит, мода

Несебър, края на 50-те години на ХХ век, художествена фотография, наречена "Ани"