1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Коледа на позицията, 1-ви пехотен Софийски полк, декември 1916 г.