1970-1980, София, архитектура, банки, търговия

Централен клон на ДСК (Държавна спестовна каса), помещавал се в сградата на улица "Московска" №19, построена през 1914 г. по проект на архитектите Георги Фингов, Димо Ничев и Никола Юруков за Софийска банка, София, 70-те години на ХХ век