1920-1930, българи в чужбина, личности, политика, посещения, правителство, събития

Министър-председателят Александър Стамболийски на конференцията в Генуа, целяща възстановяване на Централна и Източна Европа след края на Първата световна война, април-май, 1922 г.

Имена: