1960-1970, София, архитектура, от въздуха

София, улица "Генерал Йосиф В. Гурко", долу в центъра - Градската художествена галерия и сградата на Столична библиотека, на чието място сега е построен "Гранд хотел София", 1969 г.