1950-1960, Пловдив, архитектура

Пловдив, Цар Симеоновата баня, 50-те години на ХХ век, днес не съществува