1990-2000, София, без коментар, събития

Заличаване на сърп и чук от фасадата на президентството, София, 1990 г.