1930-1940, Божурище, авиация, военни, въздухоплаване

Изпращане на германски летец, приземил се на летище Божурище, 1939 г.