1930-1940, култура и изкуство, лица, музика, опера

Портрет на оперната прима Цветана Табакова (Цвета), 30-те години на ХХ век

Имена: