1920-1930, Ихтиман, авиация, полиция

Спомен от падналия французки аероплан в Ихтиманско землище на 4 април 1929 г., пазен от полицаите: Кръстьо Милчев, Никола Ценев и Георги Спасов от Ихтиманското околийско управление, заедно с група ученици

Имена: , ,