1920-1930, автомобили, автотранспорт, транспорт

Група мъже в автомобил, 20-те години на ХХ век