1970-1980, българи в чужбина, култура и изкуство, литература, личности

Една от последните известни фотографии на големия български писател Георги Марков, мюнхенската гара, 1978 г.

Имена: