1800-1900, Велико Търново, Руско-турска война (1877-1878), военни, чужди военни

Руски офицери и казаци от предния отряд на армията в Търново, 1877 г.