1910-1920, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, театър

Трупата на Свободен театър "Оперета и драма", София, сезон 1918-19 г., втори сред седналите (отдясно наляво) е ръководителят и Стоян Бъчваров, първият състав и първата снимка на Националния музикален театър "Стефан Македонски"

Имена: