1930-1940, етнография

Четири момичета, облечени в народни носии, 30-те години на ХХ век