1960-1970, София, архитектура

София, площад "Народно събрание", 1968 г.