1910-1920, Велико Търново

Велико Търново, началото на ХХ век