1910-1920, Елена, архитектура

Град Елена, началото на ХХ век