1910-1920, Белослав (Гебедже)

Дюните на Гебедже - днес град Белослав, Варненско, началото на ХХ век