1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Пехотинци в готовност за залп срещу противников аероплан, Южния фронт