1920-1930, пътища, строителство

Доброволна бригада за поставяне на настилка на пътища и тротоари, 20-те години на ХХ век