1960-1970, Сливен, архитектура

Сливен, Дом на народните съвети - сега сградата на общината, 60-те години на ХХ век