1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, култура и изкуство, лица, художество

Художникът Борис Денев мобилизиран като военен художник в Първата световна война

Имена: