1930-1940, София, култура и изкуство, мода, художество

Художниците Дечко Узунов и Борис Денев на разходка в София, 30-те години на ХХ век

Имена: ,